07.09.2016 kl. 07.45—10.00
2016-09-07 07:45:00
INVITASJON
Sweco Norge AS
Nye metoder innen prosjekteringsledelse

Velkommen til Sweco-frokost og faglig inspirasjon. Vi setter søkelys på hvordan effektiv prosjekteringsledelse gir merverdi for byggherren. Tydelig lederskap, smart bruk av metoder og verktøy som fremmer økt samhandling, er noe av nøkkelen til suksess. Betydningsfulle aktører som blant annet Statsbygg og Metier ser fremover og deler sine erfaringer.

Fremtiden skapes der mennesker møtes og engasjement deles. Kommer du?

Vennlig hilsen
Linda Hårvik

Avdelingsleder prosjekt- og byggeledelse
Sweco

NÅR: Onsdag 7. september
FROKOST: kl. 07.45-08.30
SEMINAR: kl. 08.30-10.30
STED: Sweco, Drammensveien 260, Oslo
 

Våre foredragsholdere

 • Alexander Smidt Olsen
  Alexander Smidt Olsen
  Senior manager, Metier
  FREMTIDENS PROSJEKTERINGSLEDELSE
  Hvordan kan god prosjekteringsledelse sikre gevinst for byggherren?
  Les mer om Alexander Smidt Olsen Nav

  Alexander Smidt Olsen fra Metier har bred erfaring med å etablere og implementere prosjekteringsmetodikk i bygg & anlegg og olje & gass. Han er prosjektleder for det nystartede forskningsprosjektet «Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter», og har vært prosjektleder for forskningsprosjektet PROBY. Han har bakgrunn fra prosjektering og prosjekteringsledelse i store prosjekter innen olje & gass.

 • Anders Kalstad
  Anders Kalstad
  Seniorarkitekt, Statsbygg
  MERVERDIER VED LEAN
  Erfaring med LEAN i detaljprosjektering av Kunst- og designhøgskolen i Bergen, KHiB. Fellespresentasjon med Sven Wertebach fra Atkins Norge.
  Les mer om Anders KalstadNav
  Les mer om Sven Wertebach Nav

  Anders Kalstad er fagressurs fra Statsbygg innenfor arkitektur og prosjekteringsledelse, og assisterende prosjekteringsleder i KHiB-prosjektet. Han jobber også med oppfølging av brukersaker, og har bred erfaring fra faglig oppfølging av byggeprosjekter i Statsbygg.

  Sven Wertebach fra Atkins Norge er engasjert av Statsbygg som prosjekteringsleder for detaljprosjektering og gjennomføring i KHiB-prosjektet. Han har vært sentral i utviklingen og ledelsen av LEAN-prosjekteringsmetodikken i prosjektet, og trekker på viktig erfaring som prosjekt- og prosjekteringsleder.

 • Kjetil R�e
  Kjetil Røe
  Senior project manager, Sopra Steria
  SCRUM OG SMIDIGE METODER
  Hvorfor har disse metodene gitt merverdi i IT-prosjekter?
  Les mer om Kjetil Røe Nav

  Kjetil Røe fra Sopra Sterie har jobbet 20 år med IT-prosjekter, de siste årene mest med store systemutviklingsprosjekter som bruker smidig metodikk. Som Sopra Steria sin kontaktperson mot SINTEF i forskningsprosjektet «Smidig 2.0» har han en stor kontaktflate innen forskning på smidige metoder, både blant forskere og i andre bedrifter. Han holder kurs og foredrag basert på smidige metoder i kombinasjon med tradisjonell prosjektledelse. Han er sertifisert PMP, Prince2, TOGAF og MoP.

 • Niina Jaatinen
  Niina Jaatinen
  Structural designer, Sweco Finland
  SMIDIGERE PROSJEKTER
  Hvordan kan prosjekteringslederen bruke Scrum i byggeprosjekter?
  Les mer om Niina Jaatinen Nav

  Niina Jaatinen er structural designer i Swecos fagmiljø for konstruksjonsteknikk i Helsinki, og har god erfaringer med Scrum som arbeidsmetodikk. Finland har kommet langt i å bruke Scrum som et prosjekteringsverktøy i byggeprosjekter. I Sweco Norge er InterCity og Bybanen i Bergen aktuelle Scrum-prosjekter.

 • Terje Glad
  Terje Glad
  Fagspesialist VDC, Sweco Norge
  MAKSIMAL SAMHANDLING - BEDRE RESULTAT
  Slik gir samtidig prosjektering gevinst i infrastrukturprosjekter.
  Les mer om Terje GladNav

  Terje Glad er fagspesialist i VDC (Virtual Design and Construction) i Swecos gruppe BIM for infrastruktur, strategi og metodikk. Han er sertifisert på siste verktøy og ekspert på BIM-koordinering og BIM-strategi. Videre er han BIM-ansvarlig i oppdrag, og en pådriver for å videreutvikle og heve BIM-kompetansen i hele Sweco.

 • Kunnskapsdeling
  Kunnskapsdeling
  Til informasjon
  PROSJEKTLEDELSE OG PROSJEKTADMINISTRASJON
  Bindeleddet mellom kundens visjon og den faktiske gjennomføringen.
  Les mer om våre tjenester

 

Registreringsskjema

For- og etternavn*
Tittel
Firma
Adresse
Postnr og -sted
E-post* og mobil*
* Må fylles ut
 

Påmeldingen er registrert

Takk for din påmelding.

Du kan melde på en kollega ved å klikke her.

Nettleseren du bruker støttes ikke av denne applikasjonen. Vennligst forsøk med en annen nettleser.

Har du eventuelle spørsmål, ta gjerne kontakt via e-post marianne.ellila@sweco.no, eller mobil 918 00 553.

Sweco, Drammensveien 260, 0283 Oslo